Tractaments > Psicologia clínica infantil i juvenil > Trastorn d’habilitats motores

Introducció al trastorn d'habilitats motores

Les habilitats motores són de vital importància en el desenvolupament i funcionament dels nens. Aquestes habilitats els permeten realitzar moviments físics i participar en activitats quotidianes, educatives i recreatives de manera efectiva. Aspectes com el desenvolupament físic, la independència i autonomia, participació en activitats escolars, interacció social o desenvolupament cognitiu.

Fomentar el desenvolupament d’habilitats motores en els nens és determinant per al seu creixement i desenvolupament integral. Proporcionar oportunitats de joc actiu, participació en activitats físiques, pràctica de destreses motores i suport adequat pot ajudar els nens a millorar i enfortir les seves habilitats motores en diferents etapes del seu desenvolupament.

El trastorn d’habilitats motores, també conegut com a trastorn del desenvolupament de la coordinació (TDC) o dispraxia, és una condició que afecta la capacitat d’un infant per a coordinar i executar moviments de manera precisa i fluida. Aquesta dificultat en la coordinació motora no es deu a problemes musculars, sensorials o intel·lectuals, sinó que és el resultat d’un desordre en el processament cerebral de les habilitats motores.

Quines són les causes del trastorn habilitats motores?

Encara que no es coneixen les causes exactes del trastorn d’habilitats motores, es creu que hi ha múltiples factors que poden contribuir al desenvolupament d’aquesta condició. Alguns dels possibles factors causals inclouen:

 • Factors genètics: Existeix evidència que el trastorn d’habilitats motores pot tenir una base genètica. S’ha observat que hi ha una major incidència d’aquesta condició en famílies on altres membres també presenten dificultats motores.
 • Problemes en el desenvolupament cerebral: Es creu que alguns problemes en el desenvolupament del sistema nerviós central poden estar relacionats amb el trastorn d’habilitats motores. Això podria incloure alteracions en la maduració i organització de les àrees cerebrals encarregades del control i coordinació dels moviments.
 • Factors ambientals: Alguns factors ambientals durant el desenvolupament prenatal i perinatal poden estar associats amb el trastorn d’habilitats motores. Aquests factors poden incloure l’exposició a toxines, infeccions durant l’embaràs, complicacions durant el part o lesions cerebrals traumàtiques.
 • Disfunció sensorial: Algunes teories suggereixen que les dificultats sensorials, com la integració sensorial alterada, poden contribuir al trastorn d’habilitats motores. Els problemes per a processar la informació sensorial de manera eficient poden interferir amb la planificació i execució dels moviments.

Quins són els símptomes del trastorn d’habilitats motores?

Els símptomes del trastorn d’habilitats motores poden variar d’un infant a una altra, i la gravetat dels símptomes també pot ser diferent. Aquests són alguns símptomes comuns associats amb aquest trastorn:

 • Coordinació motora deficient: Poden tenir dificultats per a coordinar i controlar els moviments del seu cos.
 • Dificultats en tasques motores fines: Poden tenir problemes per a realitzar activitats que requereixen moviments precisos i coordinats de les mans i els dits, com a tenir dificultat per a botonar-se la roba, usar coberts de manera adequada, escriure, retallar amb tisores o fer nusos.
 • Problemes en activitats esportives i jocs: Poden tenir problemes per a atrapar una pilota, llançar-la amb precisió, saltar, córrer o caminar amb bicicleta.
 • Baix rendiment acadèmic: Pot afectar negativament el rendiment acadèmic, especialment en àrees com l’escriptura, el dibuix i les activitats que requereixen habilitats gràfiques, o fer tasques que impliquin habilitats motores fines.
 • Problemes de planificació i organització: Poden tenir dificultats per a planificar i organitzar seqüències de moviments, com seguir instruccions complexes o completar tasques en un ordre específic.
 • Dificultats en l’equilibri i la postura: Poden ser propenses a ensopegar-se, caure’s amb freqüència o tenir dificultats per a mantenir una postura alçada i estable.
 • Descobreix com podem ajudar-te

  Comença la teva teràpia avui mateix

 • Demana cita ara

Com puc saber si el meu fill o filla té trastorn d’habilitats motores?

Aquests són alguns passos que pots seguir:

 • Observa els comportaments i dificultats: Fes esment als comportaments i dificultats motores que observes en el teu fill en comparació amb altres nens de la seva edat. Tingues en compte les dificultats en la coordinació, habilitats motores fines i gruixudes, equilibri, planificació de moviments, entre altres aspectes relacionats amb la motricitat.
 • Consulta amb professionals de la salut: Sol·licita una cita amb un terapeuta ocupacional o un metge especialitzat en desenvolupament infantil. Aquests professionals tenen experiència en l’avaluació i diagnòstic de trastorns motors i podran realitzar proves i anàlisis específiques per a determinar si el teu fill presenta un trastorn d’habilitats motores.
 • Avaluació i diagnòstic: Durant l’avaluació, el terapeuta ocupacional o el metge realitzarà una sèrie de proves i observacions per a avaluar les habilitats motores del teu fill. Això pot incloure activitats que avaluïn la coordinació, equilibri, destresa manual, planificació motora i altres àrees rellevants. També poden recopilar informació sobre l’historial mèdic i el desenvolupament del teu fill.
 • Considera l’opinió d’altres professionals: En alguns casos, pot ser útil obtenir l’opinió d’altres professionals, com a psicòlegs o educadors, per a obtenir una perspectiva més àmplia sobre el desenvolupament i el rendiment del teu fill en diferents àrees.
 • Seguiment i tractament: Si el teu fill rep un diagnòstic de trastorn d’habilitats motores, els professionals de la salut podran recomanar un pla de tractament adequat. Això pot incloure teràpia ocupacional, que s’enfoca a millorar les habilitats motores i funcionals, així com a desenvolupar estratègies compensatòries. També poden proporcionar recomanacions i estratègies per a fer costat al teu fill en la llar i en entorns educatius.

Demana cita ara

Podem ajudar-te!

  ×