Tractaments > Psicologia clínica infantil i juvenil > Problemes de comunicació

El llenguatge és l’eina que ens permet relacionar-nos i comunicar-nos amb la resta. Per això, és primordial de que els infants obtinguin un bon desenvoulpament ja que sino pot interferir en la relació amb el seu entorn i provocar altres problemes psicològics.

Els nens amb problemes de comuncació poden desenvolupar problemes de vincle importants, a nivell social o inclús arribar a generar problemes a nivell neurocognitiu. Inclús molts cops el diagnòstic es pot arribar a confondre amb autisme.

Els nens que pateixen aquesta problemàtica tenen dificultats a l’hora d’entrendre com van les dinàmiques de les converses.

Quines són les causes dels problemes de comunicació?

No hi ha evidència científica de quines són les causes d’aquest trastorn.

Hi ha teories que demostren que consideren que es tracta d’un trastorn de procedencia neurològica o bé d’una petita afectació de l’hemisferi dret que afecta al processament de la informació visual i verbal. D’altres, determinen que es tracta de dificultats que es mostra en la funció ejecutiva.

Quins són els simptomes dels problemes de comunicació?

Els nens que mostren aquesta problemàtica mostren un nivell d’ansietat elevat en les diferents situacions socials a les que s’enfronta a diari. Un nen que pateix aquest trastorn no entendrà les regles que regeixen una comunicació adequada. En aquest sentit, un nen podrà interrompre una conversa de forma continua o bé, dir coses inadequades.

A aquests nens els hi costa molt entendre com comença una conversa, saber escoltar el que està dient, intervenir en una conversa amb temas que siguin adients al tema que s’està parlant, o bé, quan ha acabat una conversa.

Els símptomes més comuns son:

 • Poc interès en la interacció social i els processos de socialització

 • Desenvolupament lent del llenguatge

 • Monopolització de les converses o desviament constant dels temes

 • No saber com adaptar la parla al seu receptor

 • No adapta el llenguatge a les diferents situacions que està vivint

 • No contextualitza el seu discurs quan està parlant

 • No sap com saludar, obtenir l’atenció o bé, solicitar informació

 • No enten el sarcasme

 • No enten el llenguatge no verbal
 • Descobreix com podem ajudar-te

  Comença la teva teràpia avui mateix

 • Demana cita ara

Tipus de problemes de comunicació

1. ALTERACIÓ DEL LLENGUATGE EXPRESSIU

Dificultats persistents en l’adquisició i ús del llenguatge en totes les seves modalitats (parlat, escrit, llenguatge de signes o d’altres) a causa de deficiències en la comprensió o producció. Apareix un vocabulari reduït, estructura gramatical limitada, i deterioració del discurs. Les capacitats del llenguatge apareixen notablement per sota de l’esperat per l’edat, la qual cosa produeix limitacions funcionals en la comunicació eficaç, participació social, assoliments acadèmics o l’acompliment laboral. L’inici dels símptomes apareixen en les primeres etapes del desenvolupament i les dificultats no poden atribuir-se a un altre tipus d’afectació.

Quins són els símptomes?

Els símptomes principals son dificultats en utilitzar i recordar paraules i crear frases complexes. Els símptomes més habituals són:

 • Vocabulari per sota de la mitja de nens de la seva edat

 • Problemes per aprendre noves paraules

 • Problemes per recordar el vocabulari aprés

 • Dificultat a l’hora de construir oracions complexes

 • Ús inadequat dels temps verbals

Aquest trastorn pot crear problemes associats a:

 • Ansietat

 • Depressió

 • Sentiment d’inferioritat amb la resta dels seus companys de classe

 • Apatia, baixa motivació cap a l’estudi

 • Dificultats a l’hora de relacionar-se amb la resta de companys de classe

 • Fracàs escolar

2. ALTERACIÓ FONOLÒGICA

Dificultat persistent en la producció del llenguatge que interfereix en la intel·ligibilitat de la parla o impedeix una comunicació verbal de missatges. L’alteració causa limitacions en la comunicació eficaç que interfereix en la participació social, acadèmica o laboral. L’inici dels símptomes es produeixen en les primeres fases del desenvolupament i la dificultat no pot atribuir-se a un altre tipus d’afectació.

Quins són els símptomes?

Els símptomes estan relacionats amb la dificultat de parlar correctament. Ens referim al fet d’expressar diferents sons i fonemes.

Símptomes habituals:

 • Dificultats en articular sons i paraules

 • El receptor del missatge no pot entendre el contingut del que vol expressar

 • Retard de la parla

 • Problemes per pronunciar diferents consonants

 • Dificultats per pronunciar paraulas amb una lletra determinada (r, s o t)

A més, pot estar associat a altres problemes psicològics com ansietat, baixa autoestima i sentiment d’inferioritat respecte altres companys de classe, problemes a nivell social, depressió, dificultats d’aprenentatge i finalment desembocar en un possible fracàs escolar.

3. TARTAMUDEIG

Alteració de la fluïdesa i organització temporal normals de la parla que són inadequades per l’edat de l’individu i les habilitats del llenguatge, persisteix amb el temps i es caracteritzen per l’aparició freqüent i notable d’un (o més) dels següents factors: repetició de sons i síl·labes, prolongació dels sons de consonants i vocals, paraules fragmentades , bloqueig audible o silenciós, circumloquis (substitució de paraules per evitar paraules problemàtiques), paraules produïdes amb un excés de tensió física i repetició de paraules completes monosil·làbiques (p.ex: jo-jo-jo…). L’alteració causa ansietat en parlar o limitacions en la comunicació eficaç, la participació social, rendiment acadèmic o laboral. L’inici dels símptomes es situen entorn a les primeres fases del desenvolupament i l’alteració no pot atribuir-se a un altre tipus d’afectació.

4. TRASTORN DE COMUNICACIÓ SOCIAL (PRAGMÀTICA)

Dificultats persistents en l’ús social de la comunicació verbal i no verbal que es manifesta pels següents:

 • Deficiències en l’ús de la comunicació per propòsits socials, com saludar, compartir informació de forma apropiada pel context social.

 • Deteriorament de la capacitat per canviar la comunicació de forma que s’adapti al context o necessitats del que s’escolta, com parlar diferent en una aula o en un parc, canviar la forma de conversar amb un nen o amb un adult i evitar l’ús del llenguatge massa formal.

 • Dificultats per seguir les normes de comunicació i narració com respectar els torns de conversa, expressar-se d’una altra forma quan no és ven comprès i saber quan utilitzar senyals verbals i no verbals per regular la interacció.

 • Dificultats per comprendre el que no s’ha dit explícitament i significats no literals o ambigus del llenguatge (p.ex: metàfores, expressions del idioma, entre d’altres).
 • Les deficiències provoquen limitacions funcionals en la comunicació eficaç, participació social, relacions socials èxits acadèmics i acompliment laboral.

 • Els símptomes comencen a les primeres fases del desenvolupament i no poden atribuir-se a qualsevol altre tipus d’afectació.

Demana cita ara

Podem ajudar-te!

  Protecció de dades personals
  Utilitzarem les seves dades per respondre consultes i efectuar estudis estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els vostres drets, consulteu la política de privacitat.

  He llegit i accepto el consentiment per al tractament de dades personals

  ×