Tractaments > Psicologia clínica infantil i juvenil > TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat)

Què és el TDAH o Transorn per dèficilt d'atenció i hiperactivitat?

El TDAH és un trastorn neurodesenvolupament que afecta en tots els diferents àmbits de la vida del infant. És un dels més prevalents en la població infantil i juvenil. Els afectats presenten un patró persistent de comportaments d’inatenció, sobre-activació motora i impulsivitat, això interfereix de forma important en el seu funcionament. No obstant, aquestes manifestacions no sempre estan presents en la mateixa intensitat ni tenen la mateixa interferència a nivell funcional.

Però si aquestes manifestacions no son identificades i tractades en una edat primerenca, podran tenir un impacte important sobre el desenvolupament d’aquests infants.

Tipus de TDAH

El dèficit d’atenció i hiperactivitat apareix amb un patró persistent d’inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat que interfereixen en el funcionament o desenvolupament correcte.

Els símptomes es detecten a partir dels 7 anys d’edat i solen interferir greument en l’àmbit social, acadèmic i laboral.

Els símptomes d’inatenció i hiperactivitat presenten la següent simptomatologia.

Existeixen tres tipus: el que predomina una falta d’atenció, el que presenta una hiperactivitat conjuntament amb impulsivitat i el que predomina una combinació de tots dos perfils, el qual és el més prevalent de tots.

Els diferents símptomes que apareixen són els següents:

 • Sovint no para esment als detalls i comet fallades per distracció en les diferents tasques escolars, laborals o altres.

 • Dificultats per a mantenir l’atenció en tasques i activitats lúdiques.

 • Sembla no escoltar quan se li parla directament.

 • No sol acabar les tasques o instruccions del centre de treball.

 • Té dificultat a organitzar-se les tasques i activitats.

 • Evita tasques en les quals es requereix d’un esforç mental sostingut.

 • Extravia objectes necessaris per a tasques o activitats.

 • Es distreu per estímuls irrellevants i sol ser descurat amb les diferents activitats de la vida diària.

Si trobem sis o més de els anteriors símptomes durant sis mesos en un grau que no és equivalent al nivell de desenvolupament del subjecte i que sol afectar les diverses activitats de la vida diària, podem concloure que es tracta d’un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.

HIPERACTIVITAT

Els diferents símptomes que apareixen per a diagnosticar una hiperactivitat són els següents:

 • Mou en excés mans, peus i es remou en el seu seient.

 • Abandona el seu seient en classe o en altres situacions en les quals és inapropiat.

 • Corre o salta excessivament en situacions inapropiades.

 • Té dificultats per a jugar o dedicar-se tranquil·lament a activitats d’oci.

 • Sovint “està en marxa” i sol parlar en excés.

IMPULSIVITAT

Apareixen els següents símptomes:

 • Precipita respostes abans de ser completades les preguntes.

 • Té dificultats per a guardar el seu torn, interromp o s’immisceix en activitats d’uns altres.
 • Descobreix com podem ajudar-te

  Comença la teva teràpia avui mateix

 • Demana cita ara

Causes del TDAH

La causa del TDAH en l’actualitat és desconeguda. No obstant, se sap que poden estar implicats certs factors en el seu desenvolupament. A nivell biològic, s’ha demostrat que hi ha una influencia genètica, certes alteracions a nivell cerebral, de neurotransmissors i anomalies en l’activació cerebral.

D’altra banda, s’ha associat a complicacions durant l’embaràs i el part. Per exemple: existeix una major prevalença en infants prematurs o en mares que consumeixen alcohol, fumen i tenen més vivències d’estrès.

En quant als factors ambientals. No se sap si el nen neix amb un TDAH o bé es desenvolupa degut a la seva interacció amb el seu entorn. Ja que s’ha demostrat que les famílies que tenen nens amb TDAH son més problemàtiques i provenen de famílies que havien experimentat més situacions d’estrès.

Com es detecta el TDAH?

Observareu que amb freqüència fallen en prestar atenció als petits detalls o bé per descuit fan errors importants en las tasques escolars, en la feina o bé en d’altres activitats. Per tant, mostren series dificultats a l’hora de mantenir l’atenció en tasques recreatives. Per exemple, mantenir llargues converses o prestar atenció a classe.

I en conseqüència, intenten evitar fer qualsevol tipus d’activitat que impliqui un sobreesforç mental. També, quan se’ls parla directament observareu que no us està escoltant. Sembla com si estigués als núvols. 

A més, acostumen a no seguir les instruccions i no acaben les tasques que se li demanen. D’altra banda, mostren dificultats per organitzar les tasques i activitats i sol extraviar objectes necessaris. 

D’altra banda, un nen amb hiperactivitat es mourà en excés, sobretot les mans i els peus. Normalment es troba “en marxa”. Abandona el seu seient de classe de forma habitual, corre i s’exalta fàcilment, mostra dificultats per jugar tranquil·lament i parla en excés.

En quant a la seva impulsivitat, es mostra precipitant respostes no reflexionades, dificultats per guardar el seu torn en qualsevol tipus de tasca i acostuma a interrompre les activitats d’altres persones.

Tractament del TDAH

En el Gabinet Psicològic Tena estem especialitzats en el tractament del TDAH.

El tractament del TDAH és necessari per tal d’ajudar a reduir certs comportaments problemàtics del nen i el seu malestar. 

Al principi del tractament, caldrà realitzar una avaluació exhaustiva del nen per tal de diagnosticar el trastorn. 

A part d’això, el tipus de tractament que s’ha d’oferir ha de ser necessàriament integral. Perquè es un tipus de trastorn que afecta a tots els entorns on es mou l’infant. Per tant, s’haurà de fer una intervenció a nivell psicològic individualment, amb els pares i també amb l’escola. Així dons, el tractament haurà de ser continuat en el temps i a llarg termini.

També, s’oferiran pautes educatives sobre el TDAH als pares i també a les escoles, per tal de millorar la intervenció dels infants dins de l’aula.  D’altra banda, el tipus de tractament individual, serà cognitiu i conductual. En la que s’ajudi al nen a adquirir formes d’autocontrol per reduir la irritabilitat, habilitats socials per millorar la comunicació i formes més efectives de solucionar els problemes.

A més, pot ajudar la pràctica regular d’exercici físic, el tipus de dieta saludable i la pràctica de relaxació. S’ha demostrat que el mindfulness pot ajudar a millorar certes habilitats cognitives dels nens amb TDAH. De fet, ja s’està començant a aplicar a les escoles i s’ha demostrat que ajuda a reduir les dificultats d’aprenentatge. Al nostre centre oferim sessions de mindfulness pera infants que en aquests casos pot ajudar a reduir gran part de les conductes problemàtiques que mostren.

Finalment, en els casos més greus es pot receptar medicació psicofarmacològica.

Demana cita ara

Podem ajudar-te!

  ×