Tractaments > Peritatges àmbit judicial

Els peritatges psicològics en l’àmbit judicial és l’avaluació i l’informe elaborat per un psicòleg forense o perit psicològic en un context legal. Són avaluacions imparcials i basades en evidències, que tenen com a objectiu proporcionar informació experta sobre qüestions relacionades amb la psicologia que són rellevants per a un cas judicial o legal en particular.

A Gabinet Psicològic Tena seguim estàndards ètics i professionals rigorosos en dur a terme aquestes avaluacions. L’objectiu principal és proporcionar al tribunal informació imparcial i basada en evidència per a ajudar en la presa de decisions judicials justes i adequades.

Qui pot sol·licitar un peritatge psicològic per l’àmbit judicial?

La sol·licitud d’un peritatge psicològic en l’àmbit judicial generalment pot ser realitzada per diverses parts involucrades en un procés legal, com:

 • Advocats: Els advocats defensors o fiscals poden sol·licitar una avaluació psicològica com a part de la seva estratègia legal per a recolzar els seus arguments en un cas.
 • Jutges: Els jutges poden ordenar un peritatge psicològic si consideren que és rellevant per a la resolució del cas o per a prendre decisions relacionades amb la custòdia de menors, mesures de seguretat, etc.
 • Parts involucrades: Les parts involucrades en un cas, com a demandants o demandats, poden sol·licitar una avaluació psicològica com a part del seu defensa o per a recolzar les seves reclamacions.
 • Serveis socials: En casos que involucrin a menors, els serveis socials o els treballadors socials poden sol·licitar una avaluació psicològica per a determinar el benestar dels nens i prendre decisions sobre la seva custòdia.
 • Institucions penitenciàries: En el cas de persones a la presó, les institucions penitenciàries poden sol·licitar avaluacions psicològiques per a determinar el tractament adequat, l’elegibilitat per a la llibertat condicional o altres qüestions relacionades amb la seva reclusió.
 • Autoritats de protecció de menors: En situacions d’abús o negligència infantil, les autoritats de protecció de menors poden sol·licitar avaluacions psicològiques per a avaluar el risc i el benestar dels nens involucrats.

Quin tipus de peritatges duem a terme a Gabinet Psicològic Tena?

 • Avaluació de la capacitat mental: Avaluem la capacitat mental d’una persona per a comprendre el procés legal en curs, com la seva capacitat per a ser jutjat o per a atestar en un judici.
 • Avaluació de la competència parental: En la idoneïtat d’un pare o mare per a la custòdia d’un menor en casos de divorci o disputes de custòdia.
 • Avaluació de la credibilitat de testimonis: Els psicòlegs poden avaluar la credibilitat dels testimoniatges de testimonis, especialment en casos on s’al·lega abús sexual, trauma o trastorns de la memòria.
 • Avaluació de la salut mental: Fem avaluacions de salut mental per a determinar si una persona és competent per a enfrontar un judici o si pot ser considerat responsable de les seves accions en cas d’un delicte.
 • Avaluació de mal psicològic: En casos de lesions personals o traumes, els psicòlegs poden avaluar i quantificar el mal psicològic sofert per la víctima i proporcionar recomanacions sobre el tractament necessari.
 • Avaluació de la violència domèstica: En casos de violència domèstica, els psicòlegs poden avaluar la dinàmica de la relació i proporcionar recomanacions per a la intervenció i protecció de les víctimes.
 • Avaluació de trastorns psicològics: Els psicòlegs poden diagnosticar i avaluar trastorns psicològics que puguin ser rellevants per a un cas judicial, com a trastorns de personalitat, trastorns de l’estat d’ànim o trastorns d’ansietat.

Demana cita i aprofita la 1a visita informativa gratis

Podem ajudar-te!

  ×