Tractaments > Teràpia a domicili

Com funciona una teràpia psicològica a domicili?

Un dels nostres terapeutes avalua inicialment el pacient per a comprendre les seves necessitats, limitacions, objectius terapèutics i qualsevol altra informació rellevant.
En base aquesta avaluació inicial, el terapeuta desenvolupa un pla de tractament personalitzat.
Les sessions de teràpia es duen a terme en la llar del pacient d’acord amb el pla de tractament establert.
El terapeuta treballa directament amb el pacient per a implementar les intervencions terapèutiques necessàries.
A mesura que avança el tractament, el terapeuta realitza un seguiment constant del progrés del pacient i ajusta el pla de tractament segons sigui necessari.

És important portar un registre detallat de les sessions de teràpia, el progrés del pacient i qualsevol canvi en el pla de tractament. Això ajuda a mantenir una visió clara del procés terapèutic i permet dur a terme ajustos basats en dades objectives.

Quins són els avantatges de la teràpia a domicili?

Comoditat i conveniència per persones amb mobilitat reduïda, discapacitat o dificultats per a desplaçar-se.
Algunes persones o infants poden sentir-se més segures i relaxades en el seu propi entorn, especialment si sofreixen d’ansietat social, agorafòbia o altres fòbies.
Estalvi de temps i energia, en els desplaçaments per a les sessions de teràpia, especialement en persones amb horaris ocupats o responsabilitats familiars.
Familiaritat amb l’entorn del pacient, així el terapeuta pot assolir una millor comprensió del seu context de la vida i de l’entorn domèstic.
Involucrar a la família, en el cas de teràpia familiar, estar en la llar pot facilitar la participació de tots els membres de la família i abordar problemes relacionals directament en el lloc on ocorren.
Flexibilitat en l’enfocament terapèutic, en estar en la llar del pacient, el terapeuta pot adaptar el seu enfocament terapèutic d’acord amb l’entorn i les necessitats específiques de la persona.

Demana cita i aprofita la 1a visita informativa gratis

Podem ajudar-te!

    ×