Tractaments > Psicologia clínica infantil i juvenil > Trastorns de l’aprenentatge

Què són els trastorns de l'aprenentatge?

Els trastorns de l’aprenentatge, son trastorns del neurodesenvolupament i apareix com una dificultat persistent i inesperada en l’adquisició de l’aprenentatge. Tot i que obtinguin un nivell adequat d’instrucció, d’intel·ligència i nivell sociocultural.

Els trastorns de l’aprenentatge interfereixen en el rendiment acadèmic, en el àmbit social i molt a sovint també s’acaben desencadenant problemes de conducta, d’estat d’ànim i d’ansietat.

És important oferir un tractament el més aviat possible per aquests trastorns degut a que si no l’infant serà exposat a un seguit d’experiències negatives en l’aprenentatge que farà que vagi minvant la seva motivació i afavorirà l’aparició de problemes emocionals i amb la baixa autoestima.

Quins són els símptomes dels trastorns de l'aprenentatge?

El diagnòstic es dóna quan una persona mostra dificultats d’aprenentatge en la utilització de les aptituds acadèmiques, evidenciat per la presència d’almenys un dels següents símptomes que han persistit malgrat les intervencions dirigides a aquestes dificultats:

 • Lectura de paraules imprecisa o lenta i amb esforç (p. ex. llegeix paraules soltes en veu alta incorrectament o amb lentitud i vacil·lació, amb freqüència endevina paraules, i té dificultats per expressar bé les paraules)
 • Dificultat per comprendre el significat del que llegeix (p. ex. pot llegir un text però no entén el significat, les relacions, les inferències o el sentit profund del que llegeix)
 • Dificultats ortogràfiques (p. ex. pot afegir, ometre o substituir vocals o consonants)
 • Dificultats amb l’expressió escrita (p. ex. fa múltiples errors gramaticals o de puntuació en una oració; organitza malament el paràgraf; l’expressió escrita d’idees no és clara)
 • Dificultats per dominar el sentit numèric, les dades numèriques i els càlculs (p. ex. comprèn malament els nombres, la seva magnitud i les seves relacions; compta amb els dits per sumar nombres d’un sol dígit en lloc de recordar l’operació matemàtiques com fan als seus iguals; es perd en el càlcul aritmètic i pot intercanviar els procediments)
 • Dificultats amb el raonament matemàtic (p. ex. té gran dificultat per aplicar conceptes, fets o operacions matemàtiques per resoldre problemes quantitatius.

Les aptituds estan substancialment per sota de l’esperat per l’edat cronològica de l’individu i interfereixen significativament amb el rendiment acadèmic, laboral o amb activitats de la vida quotidiana, que es confirmen amb mesures estandarditzades administrades individualment i una avaluació clínica integral. En individus de disset i més anys, la història de les dificultats d’aprenentatge es pot substituir per l’avaluació estandarditzada.

Les dificultats d’aprenentatge comencen en edat escolar però poden no manifestar-se totalment fins que les demandes de les aptituds acadèmiques afectades superen les capacitats limitades de l’individu.

 • Descobreix com podem ajudar-te

  Comença la teva teràpia avui mateix

 • Demana cita ara

Com es detecten els trastorns de l'aprenentatge?

És habitual que els trastorns d’aprenentatge en un primer moment es detectin a l’escola. Normalment sol ser detectat per el mestre de l’escola o bé el psicopedagog degut al baix rendiment que presenta.

Després, el psicòleg és qui haurà de realitzar una avaluació sobre les seves dificultats en les diferents àrees. El psicòleg ha de passar les proves pertinents per tal d’estimar quin és el grau de dificultat que presenta i si es requereix efectuar una reunió escolar amb el professorat per tal d’aplicar les adaptacions necessàries. A més, de la teràpia psicològica, es requereix de sessions de reforç extraescolar i la seva intervenció pot ser més o menys intensa i continua depenent de les seves dificultats.

Quina és la causa dels trastorns de l'aprenentatge?

Molts experts ho relacionen amb problemes neurològics lleus que afecten al cervell en la forma en com rep, interpreta i envia informació. Tot i així, les investigacions encara no han pogut detectar la causa exacte del trastorn.

Molts relacionen aquest trastorn amb petits problemes neurològics en el desenvolupament cerebral. I aquestes anomalies sol ser un factor comú dins de la mateixa família per tant es vincula amb una causa genètica. Tot i així, en alguns casos es relaciona amb el consum d’alcohol o drogues al llarg de la gestació.

Tipus de trastorns de l'aprenentatge

Existeixen diferents tipus de trastorns de l’aprenentatge:

 • Amb dificultats en la lectura (dislèxia) que s’expressa amb precisió en la lectura de paraules, velocitat o fluïdesa de la lectura, comprensió en la lectura.
 • Amb dificultats en l’expressió escrita que s’expressa per correcció ortogràfica , correcció gramatical i de la puntuació, claredat o organització de l’expressió escrita.
 • Amb dificultat matemàtica (discalculia) sentit dels nombres, memorització d’operacions aritmètiques, càlcul correcte o fluid, raonament matemàtic correcte.

Demana cita ara

Podem ajudar-te!

  ×