Introducció a la baixa autoestima

L’aspecte personal d’un nen o nena té un valor per als seus pares i l’entorn immediat, i això influirà en l’autopercepció que tingui de si mateix. L’autoestima es construeix al llarg de la vida, si ens sentim acceptats, reconeguts tal com som, en l’aspecte físic, intel·lectual, de caràcter, les dificultats i limitacions, ens acceptem i l’autoestima és adequada.

Però no és tan fàcil, en l’etapa escolar, els nivells d’autoestima varien visiblement, i es veuen afectats encara més per l’adquisició d’habilitats i competència (sobretot el rendiment escolar, relacions d’amistat i en els esports). Durant aquests anys, l’autoestima es veu afectada pels èxits i fracassos en aquestes àrees de la vida, per la qual cosa els seus reptes se centren en la millora del rendiment acadèmic i en l’èxit en les relacions amb el seu grup d’iguals, a més de ser competents amb una activitat artística o esportiva.

Què és la baixa autoestima?

En psicologia, la baixa autoestima es refereix a l’avaluació negativa i desvalorada que una persona té de si mateixa. És un sentiment de falta de confiança en les pròpies capacitats, habilitats, valor i autoimatge. Amb la baixa autoestima tendim a tenir una opinió molt negativa de nosaltres mateixos i sovint ens comparem negativament amb els altres.

En el cas dels nens i adolescents és un problema comú que pot tenir un impacte significatiu en el seu benestar emocional i en la seva vida diària. L’autoestima es refereix a com es veuen a si mateixos i al seu valor com a persones, i una baixa autoestima pot portar a sentiments d’inseguretat, ansietat, depressió i dificultats per a relacionar-se amb els altres.

Alguns factors que poden contribuir a una baixa autoestima en nens i adolescents inclouen:

 • Experiències de bullying, assetjament escolar o violència domèstica.

 • Crítiques constants o comparacions negatives per part de pares, cuidadors o educadors.

 • Falta d’assoliments o èxit en àrees importants, com l’escola o les relacions interpersonals.

 • Trastorns mentals com la depressió o l’ansietat.

És important abordar la baixa autoestima en nens i adolescents de manera efectiva, ja que pot tenir un impacte negatiu en la seva salut mental i benestar a llarg termini.

Tipus de baixa autoestima

Existeixen diferents tipus de baixa autoestima en nens i adolescents, alguns dels quals inclouen:

 • Baixa autoestima social: quan se sent que no és acceptat o valorat pels seus amics o companys, la qual cosa pot portar a la solitud i l’aïllament social

 • Baixa autoestima acadèmica: ser incapaç de complir amb les expectatives acadèmiques, la qual cosa pot portar a la falta de motivació, el baix rendiment i la frustració.

 • Baixa autoestima física: insatisfet amb la seva aparença física, la qual cosa pot portar a la falta de confiança en si mateix i la vergonya.

 • Baixa autoestima emocional: ser incapaç de gestionar les seves emocions de manera efectiva, la qual cosa pot portar a la inseguretat i l’ansietat.
 • Descobreix com podem ajudar-te

  Comença la teva teràpia avui mateix

 • Demana cita ara

Símptomes

Alguns símptomes de baixa autoestima en nens i adolescents poden incloure:

 • Comportament passiu: pot mostrar una falta d’iniciativa o una incapacitat per a prendre decisions per si mateix.

 • Perfeccionisme excessiu: pot esforçar-se constantment per aconseguir la perfecció i sentir-se decebut amb si mateix quan no ho aconsegueix.

 • Acte-crítica: pot ser molt dur amb si mateix i criticar-se sovint, fins i tot per petits errors.

 • Dificultat per a acceptar compliments: pot tenir dificultats per a acceptar compliments i sentir-se incòmode o avergonyit en rebre’ls.

 • Aïllament social: pot evitar socialitzar o interactuar amb els altres, a causa d’una sensació d’inferioritat o inseguretat.

 • Evitació dels reptes: pot evitar reptes o situacions noves o desconegudes, a causa del temor al fracàs o al ridícul.

 • Ansietat o depressió: la baixa autoestima pot contribuir a problemes d’ansietat o depressió, que poden manifestar-se en forma de tristesa, apatia, falta d’energia i altres símptomes.

És important tenir en compte que aquests símptomes no sempre indiquen baixa autoestima, i que cada nen o adolescent és únic quant a la seva personalitat i comportament. No obstant això, si aquests símptomes persisteixen durant un període prolongat i afecten significativament la vida diària del nen o adolescent, pot ser útil buscar ajuda d’un psicòleg o terapeuta capacitat en el tractament de la baixa autoestima.

Com podem detectar els símptomes?

Els nens i adolescents no sempre expressen clarament els seus sentiments, però hi ha alguns senyals que poden indicar baixa autoestima:

 • Comportament d’evitació: eviten situacions socials, activitats escolars i esports.

 • Perfeccionisme: extremadament autocrítics i tenir expectatives poc realistes de si mateixos.

 • Sensibilitat a la crítica: molt sensibles a la crítica, fins i tot la més lleu.

 • Comportament de submissió: són molt tímids i eviten expressar-se en públic.

 • Falta de confiança:  tenen problemes per a prendre decisions i poden demanar l’opinió d’uns altres amb massa freqüència.

 • Falta de confiança:  tenen problemes per a prendre decisions i poden demanar l’opinió d’uns altres amb massa freqüència.

 • Acte-desvaloració: parlen negativament de si mateixos i de les seves habilitats.

 • Problemes de salut mental: la baixa autoestima pot contribuir a problemes de salut mental, com l’ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris.

Si aquests signes persisteixen durant un període prolongat i afecten significativament la vida diària del nen o adolescent, busca ajuda d’un psicòleg o terapeuta capacitat en el tractament de la baixa autoestima.

Demana cita ara

Podem ajudar-te!

  ×