Tractaments > Psicopedagogia i reforç escolar

Introducció

La Psicopedagogia és una disciplina que busca entendre i promoure el procés d’aprenentatge en les persones, atenent les seves característiques particulars i proporcionant les eines necessàries per a superar les dificultats que puguin sorgir en l’àmbit educatiu.

Els psicopedagogs són els professionals especialitzats en aquesta àrea que treballen tant amb nens com amb adolescents i adults, encara que el seu enfocament principal sol estar en l’etapa escolar. El seu objectiu és abordar les dificultats i obstacles que puguin presentar-se en el procés d’adquisició de coneixements i habilitats, sigui en l’àmbit escolar o en altres contextos educatius.

La funció dels psicopedagogs és molt important, ja que recomana o treballar en conjunt amb professionals de reforç escolar per a complementar les intervencions i assegurar una atenció més integral.

Un diagnòstic i una intervenció primerenca poden ser fonamentals per a ajudar a l’infant a superar les barreres i desenvolupar el seu màxim potencial en el procés d’aprenentatge.

Quan és necessaria una intervenció psicopedagògica?

La intervenció d’un psicopedagog és necessària en diverses situacions en les quals es presentin dificultats d’aprenentatge o desenvolupament en una persona. Algunes circumstàncies en les quals es recomana la intervenció d’un psicopedagog són:

 • Dificultats d’aprenentatge: Quan un estudiant presenta problemes persistents en àrees com a lectura, escriptura, matemàtiques o altres habilitats acadèmiques, malgrat el suport i les estratègies implementades en l’entorn educatiu.
 • Baix rendiment escolar: Quan un estudiant mostra un baix rendiment acadèmic en general, malgrat tenir la capacitat per a realitzar millores.
 • Problemes de concentració i atenció: Quan un estudiant té dificultats per a mantenir la concentració i parar esment en classe, la qual cosa afecta la seva capacitat d’aprendre i participar en les activitats educatives.
 • Dificultats en el llenguatge: Quan un nen té problemes en el desenvolupament del llenguatge, sigui en l’expressió oral o comprensió, la qual cosa pot afectar la seva comunicació i el seu acompliment escolar.
 • Desmotivació i falta d’interès per l’aprenentatge: Quan un estudiant mostra desinterès o falta de motivació cap a les tasques escolars, la qual cosa pot impactar negativament el seu progrés acadèmic.
 • Trastorns de l’aprenentatge: Quan se sospita o s’ha diagnosticat un trastorn de l’aprenentatge, com la dislèxia o el trastorn del dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), es pot requerir la intervenció d’un psicopedagog per a abordar les dificultats específiques associades a aquests trastorns.
 • Transicions escolars: Durant etapes de canvi, com el pas de l’educació preescolar a la primària o de la primària a la secundària, poden sorgir dificultats adaptatives o d’aprenentatge que requereixin la intervenció del psicopedagog.
 • Problemes emocionals i de comportament relacionats amb l’aprenentatge: Quan els problemes emocionals, com l’ansietat o la baixa autoestima, interfereixen amb el procés d’aprenentatge, la intervenció del psicopedagog pot ser valuosa per a abordar tant les dificultats acadèmiques com emocionals.

El reforç escolar per part dels psicopedagogs

En el Gabinet Psicològic Tena, entenem el reforç escolar com un suport específic dels nostres psicopedagogs cap a l’estudiant, en els àmbits educatius i acadèmics. En aquesta funció, brindem un acompanyament pedagògic i personalitzat a aquells que presenten dificultats d’aprenentatge o que requereixen un enfocament més individualitzat per a millorar el seu rendiment escolar.

La intervenció d’un psicopedagog en el reforç escolar pot incloure diverses accions i enfocaments, com:

 • Avaluació individualitzada: Fem una avaluació inicial de l’estudiant per a identificar les seves fortaleses, febleses, estil d’aprenentatge i necessitats específiques. Aquesta avaluació ajuda a comprendre les dificultats que enfronta l’estudiant i orienta la planificació del reforç.
 • Disseny d’estratègies adaptades: Amb base en l’avaluació, desenvolupem estratègies d’ensenyament adaptades a les característiques i necessitats de l’estudiant. Aquestes estratègies poden incloure activitats pràctiques, materials educatius específics i enfocaments pedagògics ajustats al seu ritme d’aprenentatge.
 • Treball en habilitats específiques: El psicopedagog pot enfocar-se en el desenvolupament d’habilitats específiques en les quals l’estudiant present dificultats, com la lectura, l’escriptura, el càlcul matemàtic, entre altres.
 • Acompanyament emocional: A més d’abordar les dificultats acadèmiques, el psicopedagog també dona suport emocional a l’estudiant, ajudant-lo a enfortir la seva autoestima, motivació i confiança en si mateix.
 • Comunicació amb pares i docents: Mantenint una comunicació constant amb els pares i els docents per a compartir avenços, estratègies i recomanacions que contribueixin a un treball conjunt en benefici de l’estudiant.
 • Monitoratge i seguiment: Durant el procés de reforç, els nostres psicopedagogs realitzen un seguiment periòdic del progrés de l’estudiant, ajustant les estratègies segons sigui necessari i assegurant-se que s’assoleixin els objectius proposats.
 • Descobreix com podem ajudar-te

  Comença la teva teràpia avui mateix

 • Demana cita ara

Tècniques d’estudi

Les tècniques d’estudi són mètodes i estratègies que s’utilitzen per a optimitzar el seu procés d’aprenentatge i millorar el seu rendiment acadèmic. Aquestes tècniques estan dissenyades per a ajudar els estudiants a organitzar, processar, retenir i comprendre la informació de manera més efectiva i eficient. En aplicar tècniques d’estudi adequades, els estudiants poden maximitzar la seva capacitat per a assimilar i recordar nous coneixements, la qual cosa els permet assolir millors resultats en els seus estudis.

Però cada estudiant té el seu propi estil d’aprenentatge, i unes necessitats específiques, per aquesta raó els nostres psicopedagogs seleccionen les tècniques més indicades per cada persona. Ajuden a l’estudiant a planificar i l’acompanyen en tot el procés perquè pugui ser autònom trobant la fórmula més efectiva per arribar a l’èxit acadèmic.

Reeducacions pedagògiques

Les reeducacions pedagògiques, o reeducacions psicopedagògiques, són intervencions educatives i terapèutiques que tenen com a objectiu abordar i superar les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament que presenten alguns estudiants.

Aquestes reeducacions s’enfoquen a proporcionar una atenció especialitzada i individualitzada per a millorar el procés d’aprenentatge i afavorir el desenvolupament integral de l’estudiant.

Com puc detectar que el meu fill o filla necessita ajuda psicoterapèutica?

Detectar si el teu fill o filla necessita ajuda psicopedagògica pot implicar estar atent a uns certs senyals i comportaments que podrien indicar dificultats en el seu procés d’aprenentatge o desenvolupament.

Aquí et llistem algunes pistes a considerar:

 • Dificultats acadèmiques persistents: Si notes que el teu fill té dificultats per a aprendre unes certes matèries o habilitats específiques (lectura,escriptura, matemàtiques, etc.) malgrat els esforços i el temps dedicat a l’estudi.
 • Canvis en la seva actitud cap a l’escola: Si observes un canvi sobtat en el comportament o actitud del teu fill cap a l’escola, com a resistència a anar, negar-se a fer la tasca o mostrar-se desmotivat.
 • Problemes de concentració i atenció: Dificultats per a mantenir la concentració, es distreu fàcilment o té problemes per a seguir les instruccions.
 • Retards en el desenvolupament: Si mostra retards en aspectes del desenvolupament, com el llenguatge, la motricitat o les habilitats socials.
 • Baixa autoestima o descoratjament: Si disminueix la seva autoestima relacionada amb el seu acompliment acadèmic o presenta símptomes de descoratjament i frustració a causa de les dificultats que enfronta a l’escola.
 • Problemes emocionals associats a l’aprenentatge: Si el procés d’aprenentatge està afectant emocionalment el teu fill, com l’aparició d’ansietat o estrès relacionats amb l’escola.
 • Dificultats en l’adaptació escolar: Si el teu fill està tenint dificultats per a adaptar-se a l’entorn escolar o interactuar amb els seus companys.

Si observes alguns d’aquests senyals o tens inquietuds sobre el rendiment acadèmic o el desenvolupament del teu fill, no ho dubtis.

Truca’ns i demana cita amb un dels nostres psicopedagogs.

Demana cita ara

Podem ajudar-te!

  Protecció de dades personals
  Utilitzarem les seves dades per respondre consultes i efectuar estudis estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els vostres drets, consulteu la política de privacitat.

  He llegit i accepto el consentiment per al tractament de dades personals

  ×