Trastorns de la personalitat

Patró permanent d’experiència interna i de comportament que s’aparta de les expectatives de la cultura del subjecte. Aquest patró es manifesta en dos (o més) de les següents àrees: cognició (forma de percebre i interpretar a un mateix, a altres persones i als esdeveniments), afectivitat, funcionament interpersonal i control d’impulsos.

El patró persistent és inflexible i s’estén a una àmplia gamma de situacions personals i socials. Provoca un malestar clínicament significatiu o deterioració de l’activitat social, laboral o en altres àrees importants.

El patró és estable i de llarga durada i el seu inici es remunta almenys en l’adolescència o edat adulta primerenca. El patró persistent no s’explica millor com una manifestació o conseqüència d’una altra trastorn mental i no és atribuïble als efectes fisiològics d’una substància o d’una altra afecció mèdica.


Trastorns de la personalitat del Grup A

1. Trastorn de la personalitat paranoide

Desconfiança i suspicàcia intensa enfront dels altres, de tal manera que els seus motius s’interpreten com malèvols, que comença en les primeres etapes de l’edat adulta i està present en diversos contextos, i que es manifesta per quatre o més dels següents fets:

 • Sospita, sense base suficient, que els altres exploten, causen dany o deceben a l’individu
 • Preocupació amb dubtes injustificats sobre la lleialtat o confiança dels amics o col·legues
 • Poca disposició a confiar en els altres a causa de la por injustificada al fet que la informació s’utilitzi maliciosament en contra seva
 • Lectura encoberta de significats denigrants o amenaçadors en comentaris o actes sense malícia
 • Rancor persistent
 • Percepció d’atac a caràcter o reputació que no és apreciable pels altres i disposició a reaccionar ràpidament amb empipament o contraatacar.
 • Sospita recurrent, sense justificació, respecte a la fidelitat del cònjuge o parella
2.Trastorn de la personalitat esquizoide

Patró dominant de desenganxo en les relacions socials i poca varietat de l’expressió de les emocions en contextos interpersonals, que comencen en les primeres etapes de l’edat adulta en diversos contextos i que es manifesten per quatre o més dels següents fets: no desitja ni gaudeix les relacions íntimes ni formar part d’un nucli familiar, gairebé sempre elegeix activitats solitàries, mostra poc o gens d’interès a mantenir relacions sexuals amb altres persones, gaudeix amb poques o cap activitat, no té amics íntims ni confidents a part dels seus familiars de primer grau, es mostra indiferent a les lloances o les crítiques dels altres i es mostra emocionalment fred, amb desenganxo o amb afectivitat plana.

3.Trastorn de la personalitat esquizotípic

Patró dominant de deficiències socials i interpersonals que es manifesta per un malestar agut i poca capacitat per a les relacions estretes, així com distorsions cognitives o perceptives i comportament excèntric, que comença en les primeres etapes de l’edat adulta i està present en diversos contextos, i que es manifesta per cinc o més dels següents fets: Idees de referència, creences estranyes o pensament màgic que influeix en el comportament i que no concorda amb les normes. Experiències perceptives inhabitables, incloses il·lusions corporals. Pensaments i discurs estranys. Suspicàcia o idees paranoides. Afecte inadequat o limitat. Comportament o estrany, excèntric o peculiar. No té amics íntims ni confidents a part dels seus familiars de primer grau. Ansietat social excessiva que no disminueix amb la familiaritat i tendeix a associar-se a pors paranoides més que a judicis negatius sobre si mateix.


Trastorns de la personalitat del Grup B

1.de la personalitat antisocial
Patró dominant d’inatenció i vulneració dels drets dels altres, que es produeix des d’abans dels quinze anys i que es manifesta per tres o més dels següents fets:
 • Incompliment de les normes socials respecte als comportaments legals, que es manifesten per actuacions repetides que són motiu de detenció.
 • Engany, que es manifesta per mentides repetides, utilització d’àlies per a profit o plaure personal
 • Impulsivitat o fracàs per planejar amb antelació
 • Irritabilitat i agressivitat, que es manifesta per baralles o agressions físiques repetides.
 • Desatenció imprudent de la seguretat pròpia o dels altres.
 • Irresponsabilitat constant, que es manifesta per la incapacitat repetida de mantenir un comportament laboral coherent o complir amb les obligacions econòmiques.
 • Absència de remordiment, que es manifesta amb indiferència o racionalització del fet d’haver ferit, maltractat o robat a algú.
 • Incompliment de les normes socials respecte als comportaments legals, que es manifesten per actuacions repetides que són motiu de detenció.
L’individu té com a mínim divuit anys i existeixen evidències de la presència d’un trastorn de conducta amb inici abans dels quinze anys.
2.Trastorn de la personalitat límit
Patró dominant d’inestabilitat de les relacions interpersonals, de l’autoimatge i dels afectes i impulsivitat intensa, que comença en les primeres etapes de l’edat adulta i està present en diversos contextos, i que es manifesta per cinc (o més) dels següents fets:
 • Esforços desesperats per evitar el desemparament real o imaginat.
 • Patró de relacions interpersonals inestables i intenses que es caracteritza per una alternança entre els extrems d’idealització i devaluació.
 • Alteració de la identitat: inestabilitat intensa i persistent de l’autoimatge i del sentit del jo.
 • Impulsivitat en dos o més àrees que són potencialment autolesives.
 • Comportament, actitud o amenaces recurrents de suïcidi, o conductes autolesives.
 • Inestabilitat afectiva deguda a una reactivitat notable de l’estat d’ànim.
 • Sensació crònica de buit.
 • Empipament inadequat i intens, o dificultat per controlar la ira.
 • Idees paranoides transitòries relacionades amb l’estrès o símptomes dissociatius greus.
 • Esforços desesperats per evitar el desemparament real o imaginat

3.Trastorn de la personalitat histriònica

Patró dominant d’emotivitat excessiva i cerca d’atenció, que comença en les primeres etapes de l’edat adulta i està present en diversos contextos i que es manifesta per un més de les següents fets:
 • Se sent incòmode en situacions en les quals no és el centre d’atenció.
 • La interacció amb els altres es caracteritza amb freqüència per un comportament sexualment seductor o provocatiu inadequat.
 • Presenta canvis ràpids i expressió plana de les emocions.
 • Utilitza l’aspecte físic per atreure l’atenció.
 • Té un estil de parlar que es basa excessivament en les impressions i que manca de detalls.
 • Mostra autodramatizació, teatralitat i expressió exagerada de l’emoció.
 • És suggestionable (és a dir, fàcilment influenciable pels altres o per les circumstàncies).
 • Considera que les relacions són més estretes del que realment són en realitat.
4. Trastorn de la personalitat narcicista

Patró dominant de grandesa, necessitat d’admiració i falta d’empatia que comença en les primeres etapes de la vida adulta i es presenta en diversos contextos, i que es manifesta per cinc (o més) dels següents fets:

 • Té sentiments de grandesa i prepotència
 • Està esbalaeixo en fantasies d’èxit, poder, brillantor, bellesa o amor ideal il·limitat
 • Creu que és especial i únic i que solament poden comprendre-li o només pot relacionar-se amb altres persones especials o d’alt estatus.
 • Té una necessitat excessiva d’admiració
 • Mostra un sentiment de privilegi
 • Explora les relacions interpersonals (és a dir, s’aprofita dels altres per les seves pròpies finalitats)
 • Manca d’empatia: no està disposat a reconèixer o a identificar-se amb sentiments i necessitats dels altres.
 • Amb freqüència enveja als altres o creu que aquests senten enveja d’ell
  Mostra comportaments o actituds arrogants, de superioritat.


Trastorn de la personalitat del Grup C 

1.Trastorn de la personalitat evitativa

Patró dominant inhibició social, sentiments d’incompetència i hipersensibilitat a l’avaluació negativa, que comença en les primeres etapes de l’edat adulta i està present en diversos contextos, i que es manifesta per quatre (o més) dels següents fets:

 • Evita les activitats laborals que impliquen un contacte interpersonal significatiu per por de la crítica, la desaprovació o el rebuig
 • Es mostra poc disposat a establir relació amb els altres tret que estigui segur de ser benvolgut
 • Es mostra retret en les relacions estretes perquè tem que li avergonyeixin o ridiculitzin
 • El preocupa ser criticat o rebutjat en situacions socials
 • Es mostra inhibit en noves situacions interpersonals a causa del sentiment de falta d’adaptació
 • Es veu a si mateix com socialment inepte, amb poc atractiu personal o inferior als altres
 • Es mostra extremadament poc inclinat a assumir riscos personals o a implicar-se en noves activitats perquè li poden resultar vergonyoses.
2.Trastorn de la personalitat dependent

Necessitat dominant i excessiva que li cuidin, la qual cosa comporta un comportament submís i d’inclinació exagerada, i por a la separació, que comença en les primeres etapes de l’edat adulta i està present en diversos contextos i que es manifesta per cinc (o més) dels següents fets:

 • Li costa prendre decisions quotidianes sense el consell i la reafirmació excessiva d’altres persones
 • Necessita als altres per assumir responsabilitats en la majoria dels àmbits importants de la seva vida.
 • Té dificultat per expressar el desacord amb els altres per por de perdre el seu suport i aprovació.
 • Va massa per obtenir l’acceptació i suport dels altres, fins al punt de fer coses voluntàriament que li desagraden.
 • Se sent incòmode o indefens quan està solament per por exagerada a ser incapaç de cuidar-se a si mateix.
 • Quan acaba una relació estreta, cerca amb urgència una altra relació perquè li cuidin i li donin suport.
 • Sent una preocupació no realista per por que ho abandonin i hagi de cuidar de si mateix.
3.Trastorn de la personalitat obsessiu – compulsiu

Patró dominant de preocupació per l’ordre, perfeccionisme, control mental i interpersonal, a costa de la flexibilitat, la franquesa i l’eficiència, que comença en les primeres etapes de la vida adulta i està present en diversos contextos i que es manifesta per quatre (o més) dels fets següents:

 • Es preocupa per detalls, normes, llestes, ordre, organització o els programes fins al punt que descuit l’objectiu principal de l’activitat.
 • Mostra un perfeccionisme que interfereix amb la terminació de les tasques
 • Mostra una dedicació excessiva al treball i productivitat que exclou les activitats d’oci i els amics
 • És massa conscient, escrupolós i inflexible en matèria de moralitat, ètica o valors
 • És incapaç de desfer-se d’objectes deteriorats o inútils encara que no tinguin un valor sentimental
 • Està poc disposat a delegar tasques o treball tret que els altres se sotmetin exactament a la seva manera de ferles coses
 • És avar cap a si mateix i cap als altres; considera els diners com alguna cosa que s’ha d’acumular per a catàstrofes futures
 • Mostra rigidesa i obstinació