Transtorn obsessiu – compulsiu

Implica la presència d’obsessions, compulsions o ambdues:

Les obsessions es defineixen com a pensaments, obsessions o imatges recurrents i persistents que s’experimenten en algun moment durant el trastorn, com a intruses, no desitjades i que en la majoria dels casos causen ansietat o malestar important. Després, el subjecte intenta suprimir-los o neutralitzar-los amb algun altre pensament o acte (realitzant una compulsió).

Les compulsions es defineixen com a comportaments o actes mentals que el subjecte realitza en resposta a una obsessió. L’objectiu d’aquests comportaments és reduir o prevenir el malestar o evitar algun succés o situació temuda. Aquests comportaments no estan connectats de manera realista amb els destinats a neutralitzar o prevenir i són excessius.

Els símptomes obsessiu-compulsiu requereixen molt temps i solen durar al voltant d’una hora i provoquen gran malestar i una deterioració a les diferents àrees del subjecte.

Trastorn dismòrfic corporal

Preocupació per un o més defectes o imperfeccions percebudes en l’aspecte físic que no són observables o que apareixen sense importància a altres persones. La persona realitza comportaments o actes mentals repetitius com a resposta a la preocupació pel seu aspecte.

En algun moment durant el curs del trastorn, el subjecte ha realitzat comportaments (p.ex: mirar-se al mirall, gratar-se la pell, entre d’altres) o actes mentals ( p.ex: comparar el seu aspecte amb el d’uns altres) repetitius com a resposta a la preocupació pel seu aspecte.

La preocupació causa malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament.

La preocupació per l’aspecte no s’explica millor per la inquietud sobre el teixit adipós o el pes corporal en un subjecte, els símptomes del qual compleixen els criteris diagnòstics d’un trastorn de la conducta alimentària.