Discapacitat intel·lectual

Trastorn que apareix durant el període del desenvolupament i que inclou limitacions del funcionament intel·lectual com també del comportament adaptatiu en els dominis conceptuals, socials i pràctics.

Han de complir-se els tres criteris següents:

  • Deficiències en el funcionament intel·lectual, com a raonament, resolució de problemes, planificació, pensament abstracte, judici, aprenentatge acadèmic i aprenentatge a partir de l’experiència que queden confirmats mitjançant avaluació clínica i proves d’intel·ligència estandaritzades.
  • Deficiències del comportament adaptatiu que produeixen un fracàs en el compliment dels estàndards del desenvolupament i socioculturals per a l’autonomia personal i la responsabilitat social. Sense suport continu, les deficiències adaptatives limiten el funcionament en una o més activitats de la vida quotidiana, com la comunicació, la participació social i la vida independent en múltiples entorns tals com la llar, l’escola i la comunitat.
  • Inici de deficiències intel·lectuals i adaptatives durant el període de desenvolupament.