[:ca]M’agradaria començar el meu article amb una frase de Pablo Neruda que fa referència al desamor: “És tan curt l’amor i tan llarg l’oblit”. Superar una ruptura sentimental sol ser un procés dur i complicat, per això m’agradaria dedicar aquest article a com superar-ho.

Cada dia hi ha més ruptures de parella ja sigui des d’una relació informal a una altra més formal. Trencar amb la teva parella pot significar un canvi radical en la teva vida i un conseqüent esforç d’adaptació i superació personal. Acabar amb la teva parella pot significar un divorci després d’anys de matrimoni, deixar de viure amb els teus fills i una fractura a la idea de viure formant una família feliç.

Anteriorment, era més complicat trobar-se a algú que havia passat per una ruptura amorosa o un divorci i es vivia amb la idea de buscar la parella de la teva vida. Avui dia no és així !. Cada vegada és més habitual passar per un divorci i és que potser han canviat els nostres principis. Vivim en una societat individualista on cada un de nosaltres busca el seu propi benestar a costa dels altres. Busca seguir el seu propi camí, aconseguir els seus propis objectius ja siguin professionals o personals i no volen complicar-se la vida amb algú que els destorbi en el seu camí per aconseguir-ho.

No obstant això, el fet d’haver acabat amb una parella no vol dir que no es pugui ser feliç i tampoc vol dir que no puguis trobar algú millor. Però sí que vol dir superar un procés de dol on l’altra persona no està i adaptar-se a això no sempre és fàcil.

Com he comentat quan et separes de la teva parella crec que has d’aprendre a passar un procés de dol fins a arribar a la seva acceptació. El duel implica primer negar la realitat de la pèrdua de la relació i mantenir esperances en el que l’altre aviat tornarà. Després es pateixen sentiments d’ira i rancúnia per la ruptura i després es passa a una fase de negociació de la situació, en la qual es comencen a buscar solucions al que ha passat. Després es passa per sentiments de tristesa i depressió i finalment apareix l’acceptació i assimilació d’haver acabat amb la teva parella.

Aquest procés de dol impliquen sentiments d’angoixa, desesperació, soledat, nostàlgia, tristesa … Són sentiments desagradables però opino que cal experimentar-los per poder superar-les. El fet d’evitar experimentar-els pot provocar la no superació de la ruptura quan en realitat volem tot el contrari.

Per superar una ruptura primer cal acceptar que la relació ha acabat i que probablement no tornarem a tenir aquesta persona com a parella. Acceptar un trencament implica acceptar un estil de vida diferent i potser aquesta situació s’acompanya d’un sentiment de major soledat. Se sol témer a la soledat però és important aprendre a gaudir del teu soledat perquè quan aprens a estar sol i ets feliç estant sol, aprens a estar bé amb tu mateix i això pot fomentar el que tu estiguis bé en un futur amb una altra persona al teu costat.

T’animo a que percebis la separació com una oportunitat per aprendre a ser independent, a no dependre de ningú més per ser feliç, a fer tot allò que et vingui de gust i ser feliç amb tu mateix!

A més, segur que tens a la teva disposició a persones que poden recolzar-te en aquests moments. Poden ser familiars, companys, amics … etc. Tots ells poden donar-te el suport que necessites a la seva manera i tot això pot ajudar-te a superar la teva ruptura millor. Aprofita aquest suport del que disposes!

També, opino que és primordial el que analitzis bé què és el que va passar al teu últim relació i quins errors vas cometre per evitar que et succeeixi de nou! Així mateix, crec que és important que pensis en quin tipus de parella vols per a tu i si la que vas tenir anteriorment encaixa amb el tipus de persona que estàs buscant.

D’altra banda, crec que has d’aprendre a oblidar a aquesta persona i per a això és bàsic que evitis per tots els mitjans posar-te en contacte amb ell o ella. Perquè això no et permetrà superar-ho i encara et entristirà més. Per a això és bàsic, que et desfaci de tots els objectes personals de la persona, perdre el contacte amb ells des de les xarxes socials i almenys en un primer moment, de les amistats que van estar relacionats amb aquesta relació.

Com ja vaig expressar anteriorment, quan et separes de la teva parella has de començar a formar-te una nova vida i canviar molts hàbits que ja havies adquirit des de fa temps per estar en parella. Busca fer allò que t’agrada i troba el plaer mentre ho facis. Apunta’t a aquelles activitats que volies fer fa temps i no podies dedicar-te pel fet d’estar en parella. En aquestes activitats plaents, coneix a gent interessant i intenta establir nous vincles d’amistat que t’ajuden a superar la ruptura. A més, considero que cal un canvi amb noves metes per les quals lluitar, ja que poden ajudar-te a mantenir l’atenció en allò que estàs fent i distreure’t de la teva malestar.

En aquests moments difícils de ruptura, també és molt important que et dediquis un temps a tu mateix i millors teva autoestima, que facis allò que et faci sentir bé, que et cuidis i et mimes! Així mateix, t’animo a que identifiquis els teus punts forts i que els reconeguis ja que això pot ajudar-te a millorar la teva autoestima.

D’altra banda, aprèn a canviar els teus pensaments negatius, aquells que et acte boicotegen i que no t’ajuden a superar la ruptura. Per exemple: pots pensar que “m’he quedat sense parella i ja mai més vaig a trobar-la”. Quan et vinguin aquests pensaments identifica’ls i intenta canviar-los per altres més adaptatius. Per exemple: “Bé, ara he acabat la relació amb la meva parella però pot ser una oportunitat per trobar algú millor”.

Finalment, és molt important que no comencis una altra relació sense haver superat el procés de dol. Si busques ràpidament una altra parella, aquesta neix de la dependència i no des del enamorament pel que molt probablement es tradueixi en un nova ruptura. És important que abans de començar una altra relació t’hagis dedicat un temps a superar el dol i a analitzar bé que errors vas cometre per no tornar a repetir-los en la teva nova relació.

Et convido a que et prenguis aquesta ruptura com una oportunitat per a tu, d’adquirir autoconeixement i de creixement personal. La vida continua i el temps tot ho cura! Ànim![:es]Me gustaría empezar mi artículo con una frase de Pablo Neruda que hace referencia al desamor: “Es tan corto el amor y tan largo el olvido”. Superar una ruptura sentimental suele ser un proceso duro y complicado, por eso me gustaría dedicar este artículo a cómo superarlo.

Cada día hay más rupturas de pareja ya sea desde una relación informal a otra más formal. Romper con tu pareja puede significar un cambio radical en tu vida y un consecuente esfuerzo de adaptación y superación personal. Acabar con tu pareja puede significar un divorcio después de años de matrimonio, dejar de vivir con tus hijos y una fractura en la idea de vivir formando una familia feliz.

Anteriormente, era más complicado encontrar-se a alguien que había pasado por una ruptura amorosa o un divorcio y se vivía con la idea de buscar a la pareja de tu vida. Hoy en día no es así!. Cada vez es más habitual pasar por un divorcio y es que quizás han cambiado nuestros principios. Vivimos en una sociedad individualista donde cada uno de nosotros busca su propio bienestar a expensas de los demás. Busca seguir su propio camino, conseguir sus propios objetivos ya sean profesionales o personales y no quieren complicar-se la vida con alguien que les estorbe en su camino para lograr-lo.

Sin embargo, el hecho de haber terminado con una pareja no significa que no se pueda ser feliz y tampoco significa que no puedas encontrar a alguien mejor. Pero sí que significa superar un proceso de duelo donde la otra persona no está y adaptarse a ello no siempre es fácil.

Como he comentado cuando te separas de tu pareja creo que debes aprender a pasar un proceso de duelo hasta llegar a su aceptación. El duelo implica primero negar la realidad de la pérdida de la relación y mantener esperanzas en el que el otro pronto volverá. Después se sufren sentimientos de ira y rencor por la ruptura y luego se pasa a una fase de negociación de la situación, en la que se empiezan a buscar soluciones a lo ocurrido. Luego se pasa por sentimientos de tristeza y depresión y finalmente aparece la aceptación y asimilación de haber terminado con tu pareja.

Este proceso de duelo implican sentimientos de angustia, desesperación, soledad, nostalgia, tristeza… Son sentimientos desagradables pero opino que hay que experimentarlos para poder superar-los. El hecho de evitar experimentar-los puede provocar la no superación de la ruptura cuando en realidad queremos todo lo contrario.

Para superar una ruptura primero hay que aceptar que la relación ha terminado y que probablemente no volveremos a tener esa persona como pareja. Aceptar una ruptura implica aceptar un estilo de vida diferente y quizás esa situación se acompaña de un sentimiento de mayor soledad. Se suele temer a la soledad pero es importante aprender a disfrutar de tu soledad porque cuando aprendes a estar solo y eres feliz estando solo, aprendes a estar bien contigo mismo y eso puede fomentar el que tú estés bien en un futuro con otra persona a tu lado.

Te animo a que percibas la separación como una oportunidad para aprender a ser independiente, a no depender de nadie más para ser feliz, a hacer todo aquello que te plazca y ser feliz contigo mismo!

Además, seguro que tienes a tu disposición a personas que pueden apoyarte en esos momentos. Pueden ser familiares, compañeros, amigos…etc. Todos ellos pueden darte el soporte que necesitas a su manera y todo ello puede ayudarte a superar tu ruptura mejor. Aprovecha ese apoyo del que dispones!

También, opino que es primordial el que analices bien qué es lo que ocurrió en tu última relación y qué errores cometiste para evitar que te suceda de nuevo! Asimismo, creo que es importante que pienses en qué tipo de pareja quieres para ti y si la que tuviste anteriormente encaja con el tipo de persona que estás buscando.

Por otro lado, creo que debes de aprender a olvidar a esa persona y para ello es básico que evites por todos los medios ponerte en contacto con él o ella . Porque eso no te permitirá superar-lo y todavía te entristecerá más. Para ello es básico, que te deshagas de todos los objetos personales de la persona, perder el contacto con ellos desde las redes sociales y al menos en un primer momento, de las amistades que estuvieron relacionados con esa relación.

Como ya expresé anteriormente, cuando te separas de tu pareja debes empezar a formarte una nueva vida y cambiar muchos hábitos que ya habías adquirido desde hace tiempo por estar en pareja. Busca hacer aquello que te gusta y encuentra el placer mientras lo hagas. Apúntate a aquellas actividades que querías hacer hace tiempo y no podías dedicarte por el hecho de estar en pareja. En esas actividades placenteras, conoce a gente interesante e intenta establecer nuevos vínculos de amistad que te ayuden a superar la ruptura. Además, considero que es necesario un cambio con nuevas metas por las que luchar, ya que pueden ayudarte a mantener la atención en aquello que estás haciendo y distraerte de tu malestar.

En estos momentos difíciles de ruptura, también es muy importante que te dediques un tiempo a ti mismo y mejores tu autoestima, que hagas aquello que te haga sentir bien, que te cuides y te mimes! Asimismo, te animo a que identifiques tus puntos fuertes y que los reconozcas ya que esto puede ayudar-te a mejorar tu autoestima.

Por otro lado, aprende a cambiar tus pensamientos negativos, aquellos que te auto boicotean y que no te ayudan a superar la ruptura . Por ejemplo: puedes pensar que “me he quedado sin pareja y ya nunca más voy a encontrar-la”. Cuando te vengan esos pensamientos identifícalos e intenta cambiarlos por otros más adaptativos. Por ejemplo: “ Bueno, ahora he acabado la relación con mi pareja pero puede ser una oportunidad para encontrar a alguien mejor”.

Finalmente, es muy importante que no empieces otra relación sin haber superado el proceso de duelo. Si buscas rápidamente otra pareja, ésta nace de la dependencia y no desde el enamoramiento por lo que muy probablemente se traduzca en un nueva ruptura. Es importante que antes de empezar otra relación te hayas dedicado un tiempo a superar el duelo y a analizar bien que errores cometiste para no volver a repetirlos en tu nueva relación.

Te invito a que te tomes esta ruptura como una oportunidad para ti, de adquirir autoconocimiento y de crecimiento personal. La vida continua y el tiempo todo lo cura! Ánimo![:]

Leave a reply