Trastorns d’ansietat

Ansietat per separació

Por o ansietat excessiva i inadequada per al nivell de desenvolupament del subjecte, relacionat amb la seva separació de la llar o de les persones amb les quals el nen sent inclinació, posada de manifesta per almenys tres dels següents:

 • Malestar excessiu i recurrent quan es preveu o es viu una separació de la llar o de les figures de major inclinació.
 • Preocupació excessiva i persistent per la possible pèrdua de les figures de major inclinació o que puguin sofrir un possible dany, com una malaltia, dany, calamitats o mort.
 • Preocupació excessiva i persistent per la possibilitat que un esdeveniment advers causi la separació d’una figura d’inclinació.
 • Resistència o rebuig persistent a sortir, lluny de casa, a l’escola, al treball o un altre lloc per por de la separació.
 • Por excessiva i resistència estar sol o sense les figures de major inclinació a casa o en altres llocs.
 • Resistència o rebutjo persistència a dormir fora de casa o a dormir sense estar prop d’una figura de gran afecte.
 • Malsons repetits sobre el tema de la separació.
 • Queixes repetides de símptomes físics quan es produeix o es preveu la separació de les figures de major inclinació

La por, l’ansietat o l’evitació és persistent dura almenys quatre setmanes en nens i adolescents i típicament sis o més mesos en adults.

L’alteració causa un malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament.

Fòbia específica

Por o ansietat intensa per un objecte o situació específica (p.x: volar, altures, animals, entre d’altres)  en els nens, la por o l’ansietat es pot expressar en forma de plor ,rabietes, quedar-se paralitzat o aferrar-se. L’objecte o la situació fòbica sempre provoca por o ansietat immediata i s’evita o resisteix activament amb por o ansietat intensa. La por o ansietat és desproporcionat al perill real que planteja l’objecte o situació específica i al context sociocultural. Aquesta sensació de por o ansietat sol ser persistent i dura sis mesos o més i causa un malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament.

Tipus de fòbiesAnimals, entorn natural(p.ex: altures, tempestes, aigua etc), sagni-injecció-lesió (agulles, procediments mèdics invasius), situacional (p.ex: avió, ascensor, llocs tancats,etc), altres (p.ex: situacions que provoquin l’ofec o vòmits, en els nens sorolls forts,etc).  

Ansietat social (Fòbia social)

Per o ansietat intensa en una o més situacions socials en les quals l’individu està exposat al possible examen per part d’altres persones. Alguns exemples són les interaccions socials(p.ex: mantenir una conversa, reunir-se amb persones desconegudes) ser observat (mentre menges o beus) i actuar davant d’altres persones (p.ex: donar una xerrada). (En els nens, l’ansietat es pot provocar en reunions amb nens de la seva mateixa edat i no solament en la interacció amb els adults).

L’individu mostra por a actuar de certa manera o de mostrar símptomes d’ansietat que valorin negativament com que l’humiliïn o avergonyeixin, i que es tradueixi en rebuig o que ofengui a altres persones).

Les situacions socials gairebé sempre provoquen por o ansietat (en els nens, la por o l’ansietat es pot expressar amb plor, rabietes, quedar-se paralitzat, aferrar-se, encongir-se o el fracàs de parlar en situacions socials).

Les situacions socials es resisteixen amb por o ansietat intensa i la por sol ser desproporcionat al perill real que planteja l’objecte o situació específica i al context sociocultural. Aquesta sensació de por o ansietat sol ser persistent i dura sis mesos o més i causa un malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament.

 

Ansietat generalitzada

Ansietat i preocupació excessiva (aprensió excessiva) que es produeix durant més dies dels quals ha estat absent durant un mínim de sis mesos, en relació amb diversos successos o activitats (com en l’activitat laboral o escolar).

A l’individu li és difícil controlar la preocupació i l’ansietat o preocupació s’associen a tres o més dels sis símptomes següents (en els nens solament es requereix un símptoma):

 • Inquietud o sensació d’estar atrapat o amb els nervis de punta.
 • Facilitat per fatigar-se.
 • Dificultat per concentrar-se o quedar-se amb la ment en blanc.
 • Irritabilitat.
 • Tensió muscular.
 • Problemes de somni (dificultat per adormir-se o per continuar dormint o – somni inquiet o insatisfactori).

L’ansietat, la preocupació o els símptomes físics causen malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament. L’alteració no sol atribuir-se als efectes fisiològics directes d’una substància ni a una altra afecció mèdica.

Trastorno de pànic i agorafòbia

Trastorns de pànic

Atacs de pànic imprevists i recurrents. Un atac de pànic és l’aparició sobtada de por intensa o de malestar intens que aconsegueix la seva màxima expressió en minuts i durant aquest temps es produeixen quatre (o més) dels següents símptomes (l’aparició sobtada es pot produir des d’un estat de calma o des d’un estat d’ansietat):

 • Palpitacions, tust del cor o acceleració de la freqüència cardíaca.
 • Sudoració
 • Tremolor o sacsejades
 • Sensació de dificultat per respirar o asfixia
 • Sensació d’ofec
 • Dolor o molèstia en el tòrax
 • Nàusees o malestar abdominal
 • Sensació de mareig, inestabilitat, atordiment o desmaio
 • Esgarrifances o sensació de calor
 • Parestèsies (formigueig)
 • Desrealizació (sensació d’irrealitat) o despersonalització (separar-se d’un mateix)
 • Por a perdre el control o de tornar-se boja
 • Por a morir

Almenys un dels atacs li ha seguit al mes (o més) un dels dos fets següents:

Inquietud o percepció contínua sobre altres atacs de pànic o de les seves conseqüències
Un canvi significatiu de mala adaptació en el comportament relacionat amb els atacs
L’alteració no es pot atribuir als efectes fisiològics d’una substància ni a una altra afecció mèdica.

Agarofòbia

Por o ansietat intensa sobre dues (o més) de les cinc situacions següents:

 • Ús de transport públic
 • Estar en espais oberts
 • Estar en llocs tancats
 • Fer cua o estar enmig d’una multitud
 • Estar fos de casa solament

L’individu tem o evita aquestes situacions a causa de la idea que escapar podria ser difícil o podria no disposar d’ajuda si apareixen símptomes tipus pànic o altres símptomes incapacitants o vergonyosos.

Les situacions agorafòbiques gairebé sempre provoquen por o ansietat.

Les situacions agarofòbiques s’eviten activament, requereixen la presència d’un acompanyant o es resisteixen amb por o ansietat intensa.

La por, l’ansietat o l’evitació és continu i dura típicament sis o més mesos.

La por, l’ansietat o l’evitació causen malestar clínicament significatiu o deterioració en el social laboral o altres àrees importants del funcionament

Si existeix una altra afecció mèdica, la por, l’ansietat o l’evitació és clarament excessiva