Transtorns d’excreció

Enuresis

Emissió repetida d’orina en el llit o a la roba, sigui de forma voluntària o involuntària. El comportament és clínicament significatiu quan es manifesta amb una freqüència d’almenys dues vegades per setmana durant un mínim de tres mesos consecutius o per la presència de malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants de funcionament. L’edat cronològica és d’almenys cinc anys i el comportament no pot atribuir-se als efectes fisiològics d’una substància o una altra afecció mèdica. L’enuresi pot ser diürna, nocturna o pot presentar-se de forma mixta.

Encopresis

Excreció repetida de femta en llocs inadequats sigui de forma voluntària o involuntària. Almenys un d’aquests episodis es produeix cada mes durant un mínim de tres mesos. L’edat cronològica és d’almenys quatre anys o en nivell de desenvolupament equivalent i el comportament no pot atribuir-se als efectes fisiològics d’una substància o una altra afecció mèdica, excepte per un mecanisme relacionat amb el restrenyiment.
Existeixen dos tipus d’encopresis:

  • Amb restrenyiment i incontinència per desbordament: existeixen proves de restrenyiment en l’exploració física o història clínica.
  • Sense restrenyiment i incontinència per desbordament: no existeixen proves de restrenyiment en exploració física o història clínica