Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

El diagnòstic apareix per un patró persistent de inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat que interfereixen amb el funcionament o desenvolupament correcte. Alguns símptomes d’hiperactivitat i impulsivitat estàn presents abans dels dotze anys, es donen en dos o més contextos i solen interferir greument en el funcionament social, acadèmic i laboral.

Es caracteritza per:

1. Inatenció

Els diferents símptomes que apareixen són els següents:

 • Sovint no para atenció als detalls i comet errades per distracció en les diferents tasques escolars, laborals o d’altres.
 • Dificultats per mantenir l’atenció en tasques i activitats lúdiques.
 • Sembla no escoltar quan se li parla directament.
 • No sol acabar les tasques o instruccions del centre de treball.
 • Té dificultat a organitzar-se les tasques i activitats.
 • Evita tasques en les quals es requereix d’un esforç mental sostingut.
 • Extravia objectes necessaris per a tasques o activitats.
 • Es distreu per estímuls irrellevants i sol ser descurat amb les diferents activitats de la vida diària.

2. Hiperactivitat i impulsivitat

Hiperactivitat
Els diferents símptomes que apareixen són els següents:

 • Mou amb excés mans, peus i es remou en el seu seient.
 • Abandona el seu seient a classe o en altres situacions, en les quals és inadequat.
 • Corre o salta excessivament en situacions inadequades.
 • Té dificultats per jugar o dedicar-se tranquil·lament a activitats d’oci.
 • Sovint “està en marxa” i sol parlar amb excés.

Impulsividad

Apareixen els següents símptomes:

 • Precipita respostes abans de ser completades les preguntes.
 • Té dificultats per guardar el seu torn, interromp o s’immiscueix en activitats d’altres persones.