Relaxació progressiva de Jacobson

És una tècnica dirigida a aconseguir uns nivells elevats de relaxació muscular. S’ensenya a la persona identificar el nivell de tensió muscular que experimenta en les diferents parts del seu cos a través d’exercicis de tensió i relaxació. Després la persona podrà engegar aquestes habilitats quan hagi identificat la tensió en alguna d’aquestes zones del seu cos.

14 Apr 2012 --- Young woman relaxing in yoga class. --- Image by © Hero Images/CorbisLa relaxació progressiva parteix de la premissa que les respostes d’ansietat provoquen pensaments i comportaments que generen una tensió muscular en la persona. Aquesta tensió fisiològica augmenta la sensació subjectiva d’ansietat que experimenta la persona.

La pràctica de la relaxació muscular progressiva redueix la tensió fisiològica el que sol ser incompatible amb la sensació subjectiva d’ansietat.