Problemes de conducta

 Trastorn negativista desafiant

Patró d’empipament i irritabilitat, discussions i actitud desafiadora o venjativa que dura almenys sis mesos . Es caracteritza per la interacció almenys amb un individu que no sigui el seu germà. Aquest comportament crea malestar en l’individu o en altres persones del seu entorn social immediat o té un impacte negatiu a l’àrea social, educativa, professional o altres importants.

Trastorn explossiu intermitent

Falta de control d’impulsos i d’agressivitat, que es manifesta per les següents característiques:

-Agressió verbal o física contra la propietat, animals o altres individus. L’agressió física no provoca danys ni destrucció de la propietat, ni lesions físiques als animals ni a altres individus.

-Manca de control en el comportament que  provoquen danys o destrucció de la propietat o agressió física a animals o altres individus, succeïdes en els últims dotze mesos:

  • La magnitud de l’agressivitat expressada durant els arravataments recurrents és bastant desproporcionada pel que fa a la provocació de qualsevol factor estresant psicosocial desencadenant.
  • Els comportaments agressius recurrents no són premeditats ni persegueixen cap objectiu tangible. Aquests provoquen un malestar marcat en l’individu, alteren el seu rendiment laboral o les seves relacions interpersonals i poden tenir conseqüències econòmiques o legals.
  • L’individu té una edat cronològica d’almenys sis anys.

Trastorn de conducta

Un patró persistent i repetitiu del comportament en el qual no es respecten els drets bàsics dels altres, les normes o regles socials pròpies de l’edat, la qual cosa es manifesta per la presència dels següents: agressió a persones i animals, destrucció de la propietat, engany o robatori i incompliment greu de les normes.

El trastorn del comportament provoca un malestar clínicament significatiu a les diferents àrees de funcionament i si la persona és de divuit anys o més, no es compleixen els criteris per un trastorn de personalitat antisocial.

Existeixen diferents tipus. El d’inici infantil, en el qual el patró apareix abans dels deu anys. El d’inici adolescent apareix després dels 10 anys; i el no especificat, el qual no es pot determinar l’inici del trastorn de la conducta.

El trastorn de conducta es pot acompanyar d’emocions prosocials limitades en les quals apareix:

Falta de remordiment o culpabilitat
L’individu no se sent culpable quan fa alguna cosa malament i mostra una falta general de preocupació per les conseqüències negatives de les seves accions.

Insensible, manca d’empatia

No té en compte ni li preocupen els sentiments dels altres. Aquest individu es descriu com a fred i indiferent. La persona preocupada pels efectes dels seus actes sobre si mateix que sobre els altres, fins i tot quan provoquen danys apreciables a tercers.

Despreocupat pel seu rendiment

No mostra preocupació respecte a un rendiment deficitari o problemàtic a l’escola, en el treball o en altres activitats importants. L’individu no realitza l’esforç necessari per aconseguir un bon rendiment, fins i tot quan les expectatives són clares, i sol culpar als altres del seu rendiment deficitari.

Afecte superficial o deficient

No expressa sentiments ni mostra emocions amb els altres, s’expressa d’una forma poc sentida, poc sincera o superficial o recorre a expressions emocionals per obtenir beneficis pròpis.