Altres tractaments

Trastorn del desenvolupament de la coordinació

L’adquisició i execució d’habilitats motores coordinades estan molt per sota de l’esperat per l’edat cronològica de l’individu i l’oportunitat d’aprenentatge i ús d’aptituds. Les dificultats es presenten com a malaptesa, lentitud i imprecisió en la realització d’activitats motores.

Trastorn de moviments estereotipats

Comportament motor repetitiu, aparentment guiat i sense objectiu (p.ej sacsejar o agitar les mans, bressolar el cos..). El comportament motor repetitiu interfereix en les activitats socials, acadèmiques o unes altres i poden donar lloc a autolesió. Comencen en les primeres fases del desenvolupament i no pot atribuir-se als efectes fisiològics d’una substància o una altra afecció mèdica.

Trastorn de tics

Trastorno de tics transitoris

Comença abans dels divuit anys i es presenten com a tics motors i/o vocals, simples o múltiples que apareixen de quatre setmanes a dotze mesos consecutius

Tics motors o vocals persistents (crònics)

Comença abans dels divuit anys i apareixen com a tics vocals o motors, simples o múltiples, gairebé cada dia o de manera intermitent al llarg d’un any

Trastorno de la Tourette

Tics motors múltiples i un o més tics vocals. Apareix abans dels divuit anys i es dóna diverses vegades al llarg del dia, gairebé cada dia o de manera intermitent durant almenys un any.

Orientació professional i educativa

Teràpia d’orientació vocacional per als estudiants que volen realitzar estudis universitaris i no saben quin realitzar o els que no tenen clar quin és la seva vocació en general i necessiten d’una guia externa.

Teràpia a pares per millorar la comunicació amb els seus fills

Teràpia dirigida a comunicar-se d’una forma més eficaç amb els seus fills, formes efectives de donar ordres, fomentar una forma de comunicació més assertiva, formes efectives d’aplicar el reforç i castigo contingent al comportament adequat.