Entrenament autogèn de Schultz

Consisteix fonamentalment en l’elaboració d’una sèrie de frases amb la finalitat d’induir en la persona estats de relaxació, a través de suggestions sobre sensacions de calor, pes, frescor,etc. i concentració de la respiració.

L’entrenament autogèn es divideix en dos cicles. El cicle de grau inferior o exercicis pròpiament de relaxació i els de cicle de grau superior els quals fan referència a exercicis d’imaginació.

 

autogeno